Terug

Welk leenwoord is goed gespeld?

Welk leenwoord is goed gespeld?

 

Kies het juist gespelde leenwoord.In de ochtend doe ik ___ door mijn kwark.