Terug

Schrijf je -f- of -v- en -s- of -z-?

Schrijf je -f- of -v- en -s- of -z-?

 

Maak het woord af.
Kies uit: f, v, s of z.

Mijn vader is vandaag vij f tig jaar oud geworden.