Terug

Schrijf het leenwoord in het meervoud

Schrijf het leenwoord in het meervoud

 

Schrijf het meervoud van het woord dat tussen haakjes staat op. 

In de woning van Fabian zijn twee  garages . (garage)