Terug

Kies de zin met het juist gespelde leenwoord

Kies de zin met het juist gespelde leenwoord

 


 


A. Hij ziet er sjiek uit in zijn pak.

B. Hij ziet er chique uit in zijn pak.

C. Hij ziet er chiek uit in zijn pak.

D. Hij ziet er sjique uit in zijn pak.

Welk leenwoord is goed gespeld?

A B C D