Terug

In welke zin staat de juiste afkorting?

In welke zin staat de juiste afkorting?

 
A. Nederland is lid van de e.u. 

B. Nederland is lid van de eu.

C. Nederland is lid van de E.U.

D. Nederland is lid van de EU.

Welke afkorting is goed gespeld?

A B C D