Terug

Waar staat het getal op de getallenlijn?

Waar staat het getal op de getallenlijn?

 

In 2016 ging Joes naar groep 8. Nu zit hij op de middelbare school.
 

iep, getallen, 1f niveau, 1f, 2f, telrij, getallenlijn, groep 7, groep 8, Junior Einstein


Waar staat 2016 ongeveer op de getallenlijn?

A B C D