Terug

Wat is ongeveer het antwoord? [1]

Wat is ongeveer het antwoord? [1]

 1.308 + 4.904 = ...
 


Rond af op honderdtallen.
Hoeveel is het antwoord ongeveer?