Terug
 

Schrijf de goede vorm van het werkwoord op in de zin [4]

Schrijf de goede vorm van het werkwoord op in de zin [4]

 
 

Vul de juiste vorm in van het werkwoord tussen haakjes. Gebruik de tegenwoordige tijd.
 

 

Hij houdt  niet zo van snoep en koekjes. (houden)