Terug

Schrijf de goede vorm van het werkwoord op in de zin [1]

Schrijf de goede vorm van het werkwoord op in de zin [1]

 

Vul de juiste vorm in van het werkwoord tussen haakjes. Gebruik de verleden tijd.
 

 

Mijn vader startte de auto. (starten)