Terug

Schrijf het woord op in de zin [4]

Schrijf het woord op in de zin [4]

 

Vul het enkelvoud in van het woord tussen haakjes.
 

 

Mijn oom is verslaggever van het nieuws in één staat van Amerika. (staten)