Terug

Schrijf het woord op in de zin [3]

Schrijf het woord op in de zin [3]

 

Vul het verkleinwoord in van het woord tussen haakjes.
 

 

Mijn zusje mag weer mee naar huis, maar ze moet elke dag nog wel een pilletje slikken. (pil)