Terug

Schrijf het woord op in de zin [2]

Schrijf het woord op in de zin [2]

 

Vul het bijvoeglijk naamwoord in van het woord tussen haakjes.
 

 

Jullie mogen die giftige paddenstoelen niet aanraken. (giftig)