Terug

Schrijf het woord op in de zin [1]

Schrijf het woord op in de zin [1]

 

Vul het meervoud in van het woord tussen haakjes. 
 

 

In de winter verwachten de  reisbureaus  grote drukte. (reisbureau)