Terug

In welke zin zijn de hoofdletters goed gebruikt? [3]

In welke zin zijn de hoofdletters goed gebruikt? [3]

 
  1. opa Piet is vroeger in Australië geweest. daar heeft hij oma Lies ontmoet. 
  2. Opa Piet is vroeger in Australië geweest. Daar heeft hij Oma Lies ontmoet. 
  3. Opa Piet is vroeger in Australië geweest. Daar heeft hij oma Lies ontmoet. 
  4. Opa piet is vroeger in australië geweest. daar heeft hij oma lies ontmoet. 

In welke zin zijn de hoofdletters goed gebruikt?

B C A D