Terug

Waar geef jij het zakgeld aan uit?

Waar geef jij het zakgeld aan uit?

 

Deze enquête is gehouden onder 200 jongens en 200 meisjes. Ze kregen een lijst waarop ze konden aankruisen waar ze hun eigen zakgeld aan uitgeven. De vijf meest populaire uitgaven zijn terug te zien in deze cirkeldiagrammen, inclusief overige uitgaven.
 

geld uitgeven jongens meisjes
 

Iets minder dan één derde deel van de 200 jongens geeft hun zakgeld uit aan bouwblokken.

Hoeveel jongens zijn dit ongeveer?