Terug

Zet de uitgeschreven getallen in cijfers van klein naar groot

Zet de uitgeschreven getallen in cijfers van klein naar groot

 

 

tweehonderdnegenenzeventig
vijfhonderdnegenentachtig
tweehonderdachtennegentig
vierhonderdzesenvijftig

Zet de 4 getallen in cijfers van klein naar groot.

 

279 - 298 - 456 - 589