Terug

Optellen en aftrekken van kommagetallen (open vraag) [3]

Optellen en aftrekken van kommagetallen (open vraag) [3]

 

Schrijf het antwoord in drie decimalen.


2,500 + 2,851 = 5,351