Terug

Optellen en aftrekken van kommagetallen (open vraag) [2]

Optellen en aftrekken van kommagetallen (open vraag) [2]

 

Schrijf het antwoord in twee decimalen.

 

6,78 + 0,24 = 7,02