Terug

Optellen en aftrekken van kommagetallen (open vraag) [1]

Optellen en aftrekken van kommagetallen (open vraag) [1]

 

Schrijf het antwoord in twee decimalen.


 

4,94 - 0,27 = 4,67