Terug

Maak een samenstelling (tussen -s-, wel of geen tussen-n of koppelteken)

Maak een samenstelling (tussen -s-, wel of geen tussen-n of koppelteken)

 

Maak één samengesteld woord van de woorden tussen haakjes.
Vanavond eten we pasta met  tomatensaus (tomaat + saus)