Terug

Luister naar de zin en schrijf het leenwoord op

Luister naar de zin en schrijf het leenwoord op

 

Luister en schrijf het leenwoord op. 

In een  jeep  reizen we langs de kust.