Nieuw bij Junior Einstein


Reis rond de wereld

Trek een lijn naar de juiste dobbelsteen [2]

Zet een rondje om het juiste aantal plaatjes [2]

Versje cijfer 3

Versje cijfer 1

Landen

Landen Noord-Europa

Werkblad: Vul de buurgetallen in (geschikt voor groep 8)

Werkblad: Vul de buurgetallen in [2]

Werkblad: Klokkijken: hele, halve uren en kwartieren (geschikt voor groep 5)

Werkblad: Hoeveel later is het? (hele en halve uren) [1] (geschikt voor groep 5)

Werkblad: Hoeveel later is het? (hele uren) [1] (geschikt voor groep 5)

Werkblad: Hoeveel kralen tel je? [1]

Werkblad: Hoeveel later is het? (hele en halve uren) [2] (geschikt voor groep 5)

Werkblad: Hoeveel later is het? (hele, halve uren en kwartieren) [1]

Werkblad: Klokkijken: minuten (geschikt voor groep 6)

Werkblad: Hoeveel later is het? (hele en halve uren) [2] (geschikt voor groep 6)

Werkblad: Hoeveel later is het? (5 voor en 10 over) [1]

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 5

Tussen welke tientallen ligt het getal tm 50?

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [2]

Slepen: deeltafels van 1 tm 10

Getal delen door 5

Delen tot en met 5

Getal delen door 4

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Tabel lezen, drukst, minst druk en verschil

Getal delen door 9

Grafiek lezen [1]

Getal delen door 7

Welk potlood heeft de goede kleur?

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

Hoeveel stappen mag je vooruit? [1]

Hoeveel is er gegooid? [2]

Werkblad dobbelsteen: kleur het aantal stippen [1]

Versje cijfer 2

Versje cijfer 4

Landen Oost-Europa

Werelddelen

Werkblad: Hoeveel kralen tel je? (geschikt voor groep 2)

Werkblad: Klokkijken: minuten (geschikt voor groep 5)

Werkblad: Schrijf het woord als getal

Werkblad: Hoeveel vroeger is het? (hele, halve uren en kwartieren) [2]

Werkblad: Klokkijken: 5 voor en 10 over (geschikt voor groep 5)

Werkblad: Klokkijken: hele en halve uren (geschikt voor groep 5)

Werkblad: Hoeveel vroeger is het? (5 voor en 10 over) [1]

Werkblad: Klokkijken: hele uren (geschikt voor groep 5)

Schrijf het woord als getal

Werkblad: Hele, halve uren en kwartieren aflezen [2] (geschikt voor groep 4)

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 5

Pictogram: hoeveel in totaal?

Bij hoeveel munten/biljetten is het bedrag gelijk?

Hoeveel euro's tel je?

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 200

Welke cijferreeks past bij de grafiek?

Welke figuur past in het plaatje? [2]

Getal delen door 5

Rekenen met codes

Kies 2 getallen en maak een deelsom

Getal delen door 1

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Vul de verhoudingstabel in [2]

Hoe snel rijd je?

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

Zoek de tekens bij de som

Vul het deelrooster in [1]

Trek een lijn naar het cijfer [1]

Teken het aantal stippen op de dobbelsteen [1]

Hoeveel is er gegooid met twee dobbelstenen? [1]

Versje cijfer 5

Hele uren op de klok

Klokkijken moeilijk? Met deze leeropdracht leer je heel goed de hele uren op de klok! Benieuwd naar de uitleg en de vragen?

Breuken gelijknamig maken

Weet jij hoe je ongelijknamige breuken gelijknamig maakt?

Landen West-Europa

Werkblad: Woord schrijven als getal: honderdtallen (geschikt voor groep 5)

Werkblad: Klokkijken: minuten (geschikt voor groep 5)

Hoeveel kralen tel je? [1]

Werkblad: Hoeveel later is het? (hele, halve uren en kwartieren) [1] (geschikt voor groep 6)

Hoeveel later is het? (hele en halve uren) [1]

Werkblad: Analoog klokkijken: 5 voor en 10 over (geschikt voor groep 4)

Vul de getallen verder in, met sprongen tussen 1 en 5

Werkblad: Hoeveel later is het? (hele en halve uren) [1] (geschikt voor groep 6)

Werkblad: Vul de getallen verder in, met sprongen van 1

Werkblad: Hele uren, halve uren en kwartieren aflezen (geschikt voor groep 4)

Werkblad: Hoeveel later is het? (hele uren) [2] (geschikt voor groep 5)

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [2]

Tabel lezen, drukst, minst druk en verschil

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [1]

Kaart lezen: meeste of minste

Delen tot en met 10 - vlekken

Zoek de tekens bij de som

Slepen: deeltafels van 1 tm 10

Rekenen met codes

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Delen tot en met 5 - vlekken

Welk potlood is het ...?

Vul het deelrooster in [2]

Waar staat de rode knikker?

Slepen: deeltafels van 5 tm 20

Getal delen door 7

Welke figuur past in het plaatje? [1]